Jag Mein Sundar Hain Do Naam

Jag Mein Sundar Hain Do Naam

Chaahe Krishna Kaho Ya Ram

Bolo Ram, Ram, Ram

Bolo Shyam, Shyam, Shyam

Makhan Brij Mein Ek Churaave

Ek Ber Bhilni Ke Khaave

Prembhav Se Bhare Anokhe

Donon Ke Hain Kaam

Chaahe Krishna Kaho Ya Ram

Jag Mein Sundar Hain Do Naam

Chaahe Krishna Kaho Ya Ram

Bolo Ram, Ram, Ram

Bolo Shyam, Shyam, Shyam

Ek Kams Paapi Ko Maare

Ek Dusht Ravan Samhare

Donon Deen Ke Dukh Harat Hain

Donon Bal Ke Dhaam

Chaahe Krishna Kaho Ya Ram

Jag Mein Sundar Hain Do Naam

Chaahe Krishna Kaho Ya Ram

Bolo Ram, Ram, Ram

Bolo Shyam, Shyam, Shyam

Ek Radhika Ke Sang Raaje

Ek Janaki Sang Biraaje

Chaahe Sita-Ram Kaho

Ya Bolo Radhe-Shyam

Jag Mein Sundar Hain Do Naam

Chaahe Krishna Kaho Ya Ram

Bolo Ram, Ram, Ram

Bolo Shyam, Shyam, Shyam

Ek Hriday Mein Prem Badhaave,

Ek Taap Santap Mitaave,

Donon Sukh Ke Sagar Hain,

Aur Donon Pooran Kaam,

Chaahe Krishna Kaho Ya Ram

Jag Mein Sundar Hain Do Naam

Chaahe Krishna Kaho Ya Ram

Bolo Ram, Ram, Ram

Bolo Shyam, Shyam, Shyam